Úvod

Biochemie, fyziologie a histologie člověka, které jsou vyučovány na všech lékařských, zdravotnických a většině přírodovědných fakult, jsou obory zcela nezbytné pro pochopení navazující látky. Vzhledem k jejich širokému průniku jsme chtěli vytvořit multimediální skripta, jež by hranice mezi nimi stírala tak, aby neutrpěla přehlednost a celistvost textu. Vhodné pasáže probírané látky byly rozšířeny klinickými korelacemi, aby posluchače lékařských fakult – budoucí lékaře – co nejlépe připravily na budoucí klinickou práci. Funkční obory dnes plní nezastupitelnou roli. Převaha farmakoterapie nad invazivními zákroky značně akcentuje jejich význam. Dnes a denně se lékaři ve svých ordinacích setkávají s pacienty, kteří trpí zejména kardiovaskulárními, metabolickými, neurologickými a onkologickými chorobami. Ty se projevují poruchou funkcí, jejichž popis nabízí právě fyziologie a lékařská biochemie. Bez detailní znalosti těchto oborů nemůže být lékař schopen odhadnout další průběh choroby a zvláště pak navrhnout nemocnému správnou a efektivní terapii.

_

Doufáme, že Vám tato skripta budou k užitku!

_

_

Kolektiv autorů

cc-by-sa