Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

FBLT, se sídlem Ruská 87, 100 00 Praha 10, (dále jen „my“ nebo „nás“), respektuje vaše právo na ochranu osobních údajů a zavazuje se chránit soukromí uživatelů naší webové stránky fblt.cz (dále jen „web“). V těchto Zásadách ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vysvětlujeme, jaké informace o vás shromažďujeme, jak je používáme a jaká práva v tomto ohledu máte.

Shromažďování a použití osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme pouze v případě, že nám je sami dobrovolně poskytnete, například při registraci, objednávce zboží nebo služeb, odeslání dotazu či přihlášení k odběru newsletteru. Shromažďované údaje mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo a další informace nutné k poskytnutí našich služeb.

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:

  • Zpracování vašich objednávek a poskytování služeb
  • Komunikace s vámi o vašich objednávkách nebo dotazech
  • Zasílání marketingových nabídek a novinek (pokud jste k tomu dali souhlas)

Ochrana a bezpečnost údajů

Zavazujeme se chránit bezpečnost vašich osobních údajů. Přijímáme přiměřená technická a organizační opatření k zabezpečení vašich dat proti neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo poškození.

Práva subjektu údajů

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu či vymazání, nebo omezit jejich zpracování. Také máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a právo na přenositelnost údajů. Pokud bylo zpracování založeno na vašem souhlasu, máte právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo požadavků týkajících se zpracování vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat:

FBLT
Ruská 87, 100 00 Praha 10
Telefon: +420 267 102 170
E-mail: [email protected]

Změny Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady mohou být kdykoliv aktualizovány. Nejnovější verzi Zásad najdete vždy na našem webu. Doporučujeme tyto Zásady pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o jakýchkoli změnách.

Datum účinnosti: 1.04.2024, kdy Zásady nabývají účinnosti