Obchodní podmínky

Úvod

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě fblt.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu, společnosti FBLT (dále jen „prodejce“) a jeho zákazníků (dále jen „kupující“).

Identifikační údaje

FBLT
Ruská 87, 100 00 Praha 10
Telefon: +420 267 102 170
E-mail: [email protected]

Obecná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky řídí vztah mezi kupujícím a prodejcem v oblasti prodeje zboží mezi FBLT a jeho zákazníky přes internetový obchod.
  2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky.
  3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  1. Prezentace zboží umístěná na webové stránce obchodu je informativního charakteru a prodejce není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  2. Odesláním objednávky kupující vytváří návrh na uzavření kupní smlouvy.
  3. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodejcem.

Práva a povinnosti

Prodejce se zavazuje:

  • Dodat kupujícímu zboží v souladu s objednávkou.
  • Řešit reklamace v souladu s reklamačním řádem a platnými právními předpisy.

Kupující se zavazuje:

  • Převzít objednané zboží.
  • Uhradit kupní cenu za zboží.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží, pokud není uvedeno jinak.

Záruka a servis

Prodejce poskytuje záruku na zboží v souladu s platnými předpisy a záručními podmínkami.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodejce, a to v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním objednávky kupující přijímá všechna ustanovení obchodních podmínek v platném znění.