O projektu

Cíle projektu

Cílem našeho projektu bylo vytvořit multimediální skripta se cvičebnicí, jež by pokrývala vybrané kapitoly z biochemie, fyziologie a histologie člověka. Měla by být účelným spojením výukového textu, názorných schémat, animací a doprovodných výukových videonahrávek. Na závěr kapitol jsme umístili úkoly na procvičování a zejména pak hlubší pochopení dané problematiky.

Autorský kolektiv

OLYMPUS DIGITAL CAMERA MUDr. Josef Fontana Je asistentem na Oddělení biochemie 3. LF UK a postgraduální studentem v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka, věnuje se vlivu inkretinů na jaterní metabolismus.

178332_3553393961239_544512432_o doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
Mada Patrik Maďa
– 
Ivak MUDr. Peter Ivák, Ph.D.
MUDr. Petra Lavríková
Novakova MUDr. Lucie Nováková
Pavelka MUDr. Martin Pavelka
Martinka MUDr. Martina Šajdíková
– 
Na projektu se dále podíleli:

Smida MUDr. Jan Šmída

Blankova MUDr. Bětka Blanková
 
Petr MUDr. Vojtěch Petr
 –
RNDr. Pavla Balínová
 –
Dyba Jonáš Dyba
 –
Kroupa MUDr. Josef Kroupa
 –
Mezera MUDr. Vojtěch Mezera, Ph.D.
 –
Kyselica Miroslav Kyselica
 –
Polách MUDr. Jakub Polách.
Pavlinkova Adéla Pavlínková
DusikovaKristýna Dusíková

Odkaz a doporučení na jiné online webové výukové portály:

Rádi bychom Vám doporučily další online výukové portály, které by Vám mohly být k užitku:

  1. výukový portál Wikiskripta: https://www.wikiskripta.eu/
  2. multimediální skripta Obecná patologická fyziologie – Basic Pathologic Physiology: http://patfyz.cz/
  3. online kurz Úvod do centrální nervové soustavy: http://www.cnsonline.cz/ 

Poděkování a Slovo závěrem

Kolektiv autorů děkuje za podporu Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ), bez kterého by takto rozsáhlý projekt nemohl nikdy vzniknout. Základní obory medicíny procházejí v posledních letech bouřlivým vývojem. Obsah skript proto bude průběžně upravován dle nejnovějších poznatků, tak aby v každém okamžiku byly uváděné informace aktuální. Doufáme, že skripta budou přínosem pro výuku pregraduálních studentů. Jak magisterských, tak i bakalářských studijních oborů. Projekt byl vytvořen na základě podpory: FRVŠ 637/2013, 236078/IPUK/2015, 236087/IPUK/2016-2018.

cc-by-sa