Testové otázky – Kapitola 13 – Smysly

Vyberte pravdivá tvrzení:

_

na vývoji oka se podílí neuroektoderm, mezoderm a buňky neurální lišty (A)

glaukom často doprovází zvýšený nitrooční tlak (A)

oční koule obsahuje tři oční komory: přední, střední a zadní (N)

rohovka je bílá špatně průhledná část tunica fibrosa (N)

_

kontrakcí musculus sphincter pupillae vzniká mydriáza (N)

šíře zornice je pod vlivem sympatiku a parasympatiku (A)

pigmentový epitel je synonymum pro tyčinky a čípky (N)

barevné vidění je u lidí tetrachromatické (N)

_

paprsek probíhá v oku těmito strukturami: rohovkou, přední oční komorou, čočkou, sklivcem a sítnicí (A)

obraz dopadající na sítnici je zvětšený a převrácený (N)

centrum zraku se nachází v okcipitální oblasti (A)

čípky umožňují barevné vidění (A)

_

světločivný pigment rhodopsin obsahuje derivát vitaminu E (N)

molekula rhodopsinu přímo spolupracuje s G-proteinem (A)

koncentrace cGMP v tyčince ovlivňuje zrakové vnímání (A)

proteiny čočky se nazývají crystaliny (A)

_

sluchové buňky vnímají podélné kmitání molekul v prostoru (A)

vlnová délka zvukové vlny odpovídá výšce tónu (A)

hluboké tóny vykazují nízké frekvence i nízké vlnové délky (N)

lidské ucho dokáže vnímat zvuk v rozsahu frekvencí 15-16 000 Hz (A)

_

šestileté dítě vnímá vysoké tóny hůře než dospělá osoba (N)

naše sluchové ústrojí je nejcitlivější na tóny o frekvenci 2000-4000 Hz (A)

hladina intenzity zvuku Lp se měří v decibelech (A)

zevní ucho je klíčové pro tzv. kostní vedení zvuku (N)

_

střední ucho obsahuje systém pák tvořený středoušními kůstkami: kladívkem, kovadlinkou a třmínkem (A)

kochlea obsahuje endolymfu i perilymfu (A)

kontakt stereocílií vláskových buněk s tektoriální membránou je klíčový pro sluchové vnímání (A)

sluchová dráha probíhá skrze corpus geniculatum mediale do g. temporalis superior (A)

_

vestibulární systém tvoří utrikulus, sakulus a tři polokruhovité kanálky (A)

utrikulus a sakulus registrují úhlové zrychlení (N)

vestibulární dráha komunikuje s míchou, mozečkem a thalamem (A)

nystagmus se nevyskytuje u zdravého člověka (N)

_

ve vnímání čichových vjemů se uplatňují receptory spřažené s G-proteiny (A)

většina žen trpí hyposmií (N)

čich významně ovlivňuje funkce limbického systému (A)

pro vnímání čichu jsou významné ncc. septales a pyriformní kortex (A)

_

lidské chuťové buňky registrují pět hlavních chutí: slanou, sladkou, hořkou, kyselou a umami (chuť glutamátu) (A)

chuťový práh pro hořké substance je většinou vyšší než práh pro sacharózu (N)

ve vnímání některých chutí se uplatňují receptory spřažené s G-proteinem (A)

vnímání kyselé a hořké chutí probíhá podobných mechanismem (podobné receptory a postreceptorové děje) (N)

_

vnímání kyselé chuti probíhá na principu usnadněné difuze H+ skrze ENaC kanály (N)

salt craving (neodolatelná touha po soli) je typický nález u osob s Addisonovou nemocí (A)

vedení signálů z chuťových pohárků do CNS zajišťuje například n. facialis, n. glosopharyngeus či n. vagus (A)

centrum chuti sídlí v gyrus precentralis (N)