Kazuistika II

Pacient s obtížně léčitelným vysokým krevním tlakem

_

Do ambulance Centra pro hypertenzi byl odeslán pacient A.D. (33 let) pro rezistentní hypertenzi. Zvýšený krevní tlak byl poprvé zjištěn před 4 lety. V současné době užívá pan A.D. trojkombinaci antihypertenziv (léků na vysoký krevní tlak), a přesto se nedaří dosáhnout fyziologických hodnot, aktuální TK – 160/95.

Lékař naordinoval celodenní monitoraci krevního tlaku (TK Holter) a laboratorní vyšetření.

Výsledky TK Holtera:

Střední tlak za 24 hod: 154/74 mmHg (norma < 125/80)

Střední tlak denní: 152/74 mmHg (norma < 135/85)

Střední tlak noční: 156/74 mmHg (norma < 120/70)

Popis TK Holtera: ve všech sledovaných intervalech jsou vysoké hodnoty středních systolických tlaků, střední diastolický tlak byl zvýšen pouze lehce v nočních hodinách. Zcela chybí fyziologický noční pokles.

Závěr TK Holtera: Převážně systolická hypertenze s maximy tlaku ve večerních hodinách a chyběním nočního poklesu tlaku.

Výsledky laboratorního vyšetření: (uvedeny vybrané nálezy)

Biochemie-sérum:

Na+ 145 mmol/l, K+ 3,1 mmol/l, Cl 104 mmol/l, Mg2+ 1,0 mmol/l, P 0,83 mmol/l, Urea 8,6 mmol/l, Kreatinin 67,0 μmol/l, Celkový cholesterol 5,3 mmol/l, TAG 1,49 mmol/l, HDL 1,46 mmol/l, LDL 3,22 mmol/l, Glykémie 4,5 mmol/l

Biochemie-moč:

Celková bílkovina za 24 hod.: 0,04 g/den

Otázky:

Zhodnoťte výsledky laboratorního vyšetření. Dovede(ou) některý(é) z nich vysvětlit zvýšený krevní tlak? Byla by pro Vás zajímavá hladina Ca2+ , která zde není uvedena?

Ohrožuje(í) některý(é) z výsledků pana A.D. přímo na životě? Pokud ano, jak byste zasáhli?

Velmi častou příčinou špatně korigovatelné hypertenze u mladých lidí bývá porucha endokrinní regulace krevního tlaku. Proto se na tuto oblast zaměřila i pozornost lékaře. Odebral proto krev na endokrinologické vyšetření.

Otázky:

Které endokrinní systémy se fyziologicky podílejí na regulaci krevního tlaku? Popište jejich působení.

Popište úlohu endotelu v udržování krevního tlaku.

Výsledky endokrinologického vyšetření: (uvedeny vybrané nálezy)

TSH  1,704 mU/l (norma)

Plazmatické metanefriny (metanefrin a normetanefrin)  v normě

Kortizol v séru v 7 hod.  50 nmol/l (snížen)

Volný kortizol v moči za 24 hod.  28 nmol/den (snížen)

Aldosteron  27,9 ng/dl (zvýšen)

Plazmatická reninová aktivita  0.48 ng/ml/hod (norma 0,2-2,8)

Poměr aldosteron/plazmatická reninová aktivita  58 (zvýšen – norma do 30) – svědčí pro primární hyperaldosteronismus

Otázky:

Interpretujte výsledky endokrinologického vyšetření.

Co to jsou metanefriny? Jak vznikají v lidském těle?

Shodují se výsledky biochemie séra a moče s výsledky endokrinologického vyšetření?

Po těchto zjištěních bylo provedeno CT vyšetření. Na něm byl zjištěn tumor levé nadledviny (21x21x19 mm), který byl indikován k operačnímu řešení. Po operaci došlo k výraznému poklesu krevního tlaku a pan A.D. mohl přestat užívat antihypertenziva.