Testové otázky – Kapitola 8 – Rozmnožovací soustavy

Vyberte pravdivá tvrzení:

_

menopauza nastává mezi 45 a 55 rokem (A)

menarché představuje moment prvních menses po porodu (N)

v ovariu se tvoří ženské pohlavní pohlavní buňky i ženské pohlavní hormony (A)

primordiální folikuly ovaria se také nazývají Graafovy folikuly (N)

_

po ovulaci je oocyt schopen oplození asi po dobu jednoho týdne (N)

k ovulaci je nezbytný vzestup luteinizačního hormonu produkovaného neurohypofýzou (N)

žluté tělísko (corpus luteum) vzniká jen tehdy, došlo-li k oplození vajíčka (N)

žluté tělísko produkuje estrogeny i gestageny (A)

_

stěna dělohy se skládá z endometria, myometria a perimetria (A)

stratum basale endometria se odplavuje během menstruačního krvácení (N)

mateřské mléko obsahuje imunoglobulin A a imunoglobulin E (N)

dostatečná koncentrace estrogenů je nezbytná pro rozvoj ženských pohlavních znaků (A)

_

ovariální cyklu se skládá z folikulární, ovulační a luteální fáze (A)

ovulační fáze je nejdelší fáze ovariální cyklu (N)

žluté tělísko vykazuje vysokou aktivitu během folikulární fáze ovariálního cyklu (N)

ovariální cyklus trvá přibližně 28 dní (A)

_

počátkem menstruačního cyklu je první den menstruačního krvácení (A)

menstruační cyklus má tyto fáze: menstruační, proliferační, sekreční a ischemickou (A)

průběh proliferační fáze menstruačního cyklu ovlivňují estrogeny (A)

při ischemické fázi menstruačního cyklu dochází k výrazné vazodilataci arterií endometria (N)

_

k oplození vajíčka dochází nejčastěji v děložní dutině (N)

typickým místem implantace vajíčka je cervix (N)

lidské těhotenství trvá přibližně 280 dní (A)

lidský choriogonadotropin (hCG) produkovaný žlutým tělískem se využívá k potvrzení gravidity (N)

_

během těhotenství dochází ke zvýšení bazálního metabolismu, tepové frekvence i hladin estrogenů (A)

porod rozdělujeme do čtyřech dob porodních: otevírací, vypuzovací, porod placenty a poporodní (A)

druhá (vypuzovací) doba porodní je nejdelší porodní dobou (N)

poloha podélná koncem pánevním je nejčastější polohou plodu při porodu (N)

_

erektilní centrum se nachází v míšních segmentech S2-S4 (A)

nn. pudendales tvoří eferentní část erektilního reflexu (N)

vasokonstrikce aa. helicinae napomáhá erekci (N)

limbický systém napomáhá erekci skrze míšní alfa-motoneurony (N)

_

erekci doprovází zvýšený tonus sympatické části ANS (N)

priapismus je patologický stav trvalé erekce (A)

ejakulaci vyvolává sympatická část ANS (A)

ejakulační centrum se nachází v míšních segmentech Th5-Th7 (N)