5. Úloha ledvin v intermediárním metabolismu

Náplň podkapitoly:

1. Úloha ledvin v intermediárním metabolismu

_

Úloha ledvin v intermediárním metabolismu

Proces tvorby moči vyžaduje mnoho energie (např. na aktivní transporty iontů), a proto nepřekvapí, že buňky ledvin vykazují velmi intenzivní energetický metabolismus. Týká se to zejména tubulárních epitelií v kůře, jež mají lepší krevní zásobení a více mitochondrií, v nichž mohou probíhat aerobní (energeticky mnohem výhodnější) procesy. Utilizují se zde téměř všechny živiny – glukóza, mastné kyseliny / ketolátky i aminokyseliny (význam glutaminu). Metabolismus buněk dřeně ledvin naopak limituje nedostatečná dodávka O2, většinu molekul ATP proto získávají v procesu anaerobní glykolýzy.

Za hladovění představují ledviny významný orgán glukoneogeneze.

Metabolismus glutaminu

Glutamin (Gln) je produkován hlavně v kosterních svalech z větvených aminokyselin (Leu, Ile, Val), dále v plicích a mozku. Slouží k dočasnému odstranění NH4+:

Glu + ATP + NH4+ → Gln + H2O + ADP + P

Buňky s rychlým obratem (tubulární buňky ledvin, enterocyty, buňky imunitního systému) jsou hlavními odběrateli glutaminu z krve. V nich slouží jednak jako energetický substrát, jednak jako donor dusíku v syntézách.

V ledvinách je zvláště významná glutaminázová reakce. Nevyužitý dusík z glutaminu je buď vyloučen do moči nebo zabudován do alaninu, který slouží k jeho přenosu do jater, kde je dusík vložen do molekuly močoviny. Uhlíkatá kostra glutaminu tvoří α-ketoglutarát, který se buď oxiduje, přemění na glukózu, nebo je uvolněn jako serin či alanin.

Autoři podkapitoly: Josef Fontana a Petra Lavríková

cc-by-sa