Kazuistika

Poruchy acidobazické rovnováhy

_

1. Případ

Část A

Marie M., 72 letá nemocná, která se již léta léčí s chronickou obstrukční plicní nemocí, byla nyní přijata pro dušnost. Asi  3 dny je febrilní, kašle.

Vstupní Astrup:

pH

7,325

pCO2

7,42 kPa

pO2

6,42 kPa

HCO3-

30,1 mmol/l

BE

-7,2 mM

Otázky:

O jaký typ poruchy ABR se jedná?

Zopakujte si, jak je regulováno dýchání, co jsou periferní a cenrální baroreceptory a jak spolu interagují.

Jaké byste očekávali  pH moče u této nemocné?

Vysvětlete, jakým způsobem ledviny resorbují bikarbonát.

Část B

Pro noční záchvat dušnosti byl této pacientce aplikován kyslík maskou (4 l O2/min), za hodinu došlo k ústupu dušnosti, nemocná však byla zmatená, spavá. Byl nabírán opět arteriální Astrup:

pH

7,210

pCO2

9,86 kPa

pO2

11,2 kPa

HCO3-

     31,0 mmol/l

BE

     -7,9 mmol/l

Otázky:

Jak si vysvětlujete extrémní vzestup pCO2?

Je v tomto případě na místě podání bikarbonátu?

Část C

Po standardní antibiotické a bronchodilatační léčbě se stav nemocné asi po 10 dnech upravil. Poslední Astrup před propuštěním vypadal následovně:

pH

7,45

pCO2

3,9 kPa

pO2

9,2 kPa

HCO3-

     27,0 mmol/l

BE

    +3,0 mmol/l

2. Případ

34 letá žena byla pro trombotický uzávěr v. mesenterica podrobena resekci většiny střeva. Bylo ponecháno 70 cm proximálního jejuna – výkon byl zakončen jejunostomií. Během dalšího měsíce zhubla z 55 na 43 kg, močila pod 1/2 l denně, rána se jí rozpadla. Stomický sáček měnila po naplnění asi 1/2 l obsahu, více než 8x denně. Fyzikální nález svědčí pro těžkou dehydrataci a podvýživu.

Vstupní laboratorní vyšetření: Na+  124 mmol/l, K+  3,9 mmol/l, Cl-  69 mmol/l, …

Astrup:

pH

7,550

pCO2

7,2 kPa

pO2

7,7 kPa

HCO3-

42 mmol/l

BE

     +18 mmol/l

Otázky:

Určete typ poruchy ABR. Jaká je pravděpodobná příčina?

Jaká by byla léčba?

3. Případ

68 letý K.M., bezdomovec, byl přijat v bezvědomí. Podle údajů policie nalezen v parku. Fyzikální nález bez výraznější patologie kromě prohloubeného dýchání, počet dechů 20/min.

Vstupní laboratoř: Na+  141 mmol/l, K+  5,8 mmol/l, Cl-  103 mmol/l, Glykémie  7,4 mmol/l, Urea  6,98 mmol/l, Kreatinin  114 μmol/l, ALT  19,5 μkat/l, AST  25,3 μkat/l

Moč: pH 4,5, jinak normální nález (negativní glukóza, ketolátky, bílkoviny)

Astrup:

pH

7,010

pCO2

2,1 kPa

pO2

12,2 kPa

HCO3-

       11 mmol/l

BE

      -16 mmol/l

Otázky:

Zhodnoťte laboratorní výsledky. Které jsou normální a které zvýšené? O čem svědčí?

Určete typ poruchy ABR. Vysvětlete prohloubené dýchání.

Vypočítejte anion gap. Které látky mohou být zodpovědné za zvýšení AG?

Jaké příčiny poruchy přicházejí do úvahy v tomto případě?

Toxikologické vyšetření bylo pozitivní na etylenglykol.

4. Případ

26 letý muž (65 kg) byl přijat s těžkým poraněním hlavy po autonehodě. Byl napojen na ventilátor, dýchal směs se 40 % kyslíku – dechový objem byl nastaven na 600 ml, dechová frekvence byla nastavena na 18/min.

Astrup odebraný po 30 min při tomto ventilačním režimu vypadal následovně:

pH

7,490

pCO2

1,86 kPa

pO2

16,2 kPa

HCO3-

24 mmol/l

BE

+6,8 mmol/l

Otázky:

Vysvětlete typ a příčinu poruchy ABR?

Jaká bude léčba?