Kazuistika I

Pacientka s megaloblastovou anémií

_

Paní H.K. (38 let) přišla ke svému praktickému lékaři s následujícími obtížemi:

Nynější onemocnění:

Kolem půl roku pociťuje zvýšenou únavu a oboustranné mravenčení a necitlivost v končetinách. Příznaky se v čase zhoršují. Při bližším dotazování přiznává váhový úbytek a časté průjmy. Při fyzikálním vyšetření popsal lékař tachykardii, bledý kolorit kůže, subikterické skléry, její jazyk byl sytě červený a neurologické vyšetření odhalilo zhoršenou citlivost všech končetin a zhoršené vibrační čití. Laboratorní vyšetření odhalilo makrocytární megaloblastickou anémii, ostatní nálezy byly v normě.

Osobní anamnéza:

V dětství prodělala běžná dětská onemocnění. Do současné doby bez operace. Od 25 let veganka (od puberty vegetariánka)

Abúzus: Nekouří, abstinentka

Rodinná anamnéza: Otec i matka zdrávy, 1 syn – zdráv

Gynekologická anamnéza: Menarché ve 13 letech, 1 spontánní porod, potrat 0

Farmakologická anamnéza: 0

Pracovní anamnéza: Architektka

Alergologická anamnéza: 0

Otázky:

Podle jakých laboratorních hodnot mohl lékař usuzovat na diagnózu makrocytární megaloblastické anémie?

Jaké znáte základní druhy anémií a jaké jsou jejich typické laboratorní nálezy?

Co je to anemický syndrom? Trpí jím naše pacientka?

Paní H.K. byla poslána do hematologické ambulance, kde jí byla odebrána krev na další dovyšetření.

Otázky:

Součástí dovyšetření bylo i změření plasmatických hladin dvou vitamínů. O které vitamíny se podle Vás jedná a jaké výsledky byste očekávali? Zdůvodněte.

Popište, jakou roli hrají tyto vitamíny v metabolismu erytrocytů.

Současně bylo zjištěno, že pacientka má mírně zvýšenou hladinu bilirubinu. Dovedli byste popsat nejpravděpodobnější příčinu tohoto nálezu?

Proč tato porucha postihla i další tělesné systémy?

Jak byste tento stav léčili?