Kazuistika I

Pacientka s megaloblastovou anémií

_

Do ambulance onkologické kliniky přichází 38-letá pacientka J.H.. Před třemi měsíci jí byl při preventivní prohlídce popsán neznámý útvar na ovariu, který byl během indikované operace diagnostikován jako choriokarcinom. Ovarium bylo odstraněno a po operaci byla zahájena terapie metotrexátem (trvá již 7 týdnů). Do minulého týdne nepociťovala pacientka žádné obtíže. Během víkendu se jí ale v dutině ústní objevily drobné vřídky a současně začala pociťovat zvýšenou únavu a nepříjemný pocit plnosti v oblasti žaludku. Fyzikální vyšetření neobjevilo na pacientce žádné další nefyziologické nálezy.

Vyšetření krevního obrazu: trombocyty 60 000/ul, leukocyty 3 200/ul a známky makrocytární anémie.

Otázky:

Podle jakých laboratorních hodnot mohl lékař usuzovat na diagnózu makrocytární anémie?

Jak byste popsali hodnoty trombocytů a leukocytů u paní J.H.? Naznačují naměřené hladiny nějaké možné riziko pro naši pacientku?

Lékař současně změřil hladinu metotrexátu v krvi paní J.H. a jeho hodnota byla v doporučeném terapeutickém rozmezí.

Otázky:

Vylučuje tento nález, že za potížemi paní J.H. stojí metotrexát? Zdůvodněte.

Jakým mechanismem by mohl metotrexát navodit výše popsaný stav?

Proč bylo současně postiženo více tělesných systémů?

Velmi často užívaným chemoterapeutikem je kotrimoxazol (směs trimethoprimu a sulfamethoxazolu), který má podobný mechanismus účinku jako metotrexát. Jeho účinek je ale omezen pouze na bakterie.

Otázky:

Popište rozdíly v mechanismu účinku metotrexátu a kotrimoxazolu. Plyne z těchto rozdílů nějaký důsledek pro jejich terapeutické využití?

Pokud by se lékař rozhodl podat paní J.H. kyselinu listovou, došlo by ke změně účinku metotrexátu? Byl by tento účinek žádoucí?