Kazuistika I

Pacient s tubou bolestí ve stehně

_

Pan L.K. (55 let, 175 cm, 95 kg) přišel do ordinace s kašlem a mírnou teplotou, celkovou únavou a slabostí. Na cílený dotaz na bolest se zmíní o déletrvající tupé bolesti levého stehna („jakoby v hloubce“). Poslech odhalil bronchitické chrůpky, srdce bez šelestu.

Otázky:

Jaké příčiny bolesti ve stehně by přicházely v úvahu a proč? Jaké příčiny jsou naopak nepravděpodobné a proč?

Jelikož nechcete nic zanedbat, odeberete krev na biochemii, krevní obraz a sedimentaci.

Výsledky (jen patologické):

sedimentace  50 mm/hod

leukocyty  13×109/l

glykemie  6.2 mmol/l

celkový cholesterol  6.1 mmol/l

triglyceridy  2.1 mmol/l

celkové Ca2+  2.0 mmol/l

celková ALP  7.8 ukat/l

Otázky:

Jaké další testy byste na základě anamnézy, fyzikálního a laboratorního vyšetření navrhli?

Co mohou značit patologické hodnoty Ca2+ a ALP?

Proč může mít pan L.K. abnormální glykémii a cholesterol?

Vzhledem k přetrvávající bolesti stehna byl proveden rentgenový snímek, který odhalil pozměněnou strukturu části levého femuru, avšak bez zásadnějších abnormalit. Následně byl pacient odeslán na scintigrafii skeletu.

Otázky:

Popište princip této vyšetřovací metody. Jaké látky se využívají k detekci abnormalit a proč? Jaký je rozdíl mezi scintigrafií a pozitronovou emisní tomografií (PET)?

Scintigrafie detekovala ložisko významně zvýšené aktivity v levém femuru, ale také v částech lebky a páteře.

Otázky:

Co znamená zvýšený scintigrafický signál v kosti? O jaká onemocnění se může jednat? Jak byste je navzájem odlišili?

Na základě provedených vyšetření a diferenciální diagnostiky začal pacient dostávat lék etidronát.

Otázka:

Jaká je struktura etidronátu, jaké jiné biologicky významné molekule se podobá a jaký je jeho mechanismus účinku?

Po několika týdnech léčby přišel pan L.K. zpět k lékaři a stěžoval si opět na únavu. Důkladné vyšetření odhalilo zvýšení plazmatické koncentrace parathormonu a hypokalcémii.

Otázka 6:

Jak mohou být tyto laboratorní nálezy propojeny vzájemně a se základním onemocněním pana L.K.? Čím nejspíše trpí pan L.K.?