Kazuistika II

Pacientka léčená simvastatinem a clarithromycinem

_

Paní M.V. (78 let, 165 cm, 67 kg) přichází k lékaři s pálením při močení a mírnou teplotou. V anamnéze má pacientka kompenzovanou hypertenzi, toho času na ACE inhibitoru a dyslipidémii léčenou simvastatinem.

Na základě klinického vyšetření diagnostikoval praktický lékař cystitidu a předepsal makrolidové antibiotikum clarithromycin.

Otázka:

Jaký je mechanismus účinku clarithromycinu a simvastatinu?

O dva dny později se paní M.V. vrátila opět k lékaři s tím, že má podivně tmavou moč, bolí ji hlava a svaly a stále se necítí příliš dobře.

Otázka:

Co by mohlo být příčinou tmavé moči?

Paní M.V. byla odeslána sanitkou do nemocnice, kde laboratorní vyšetření nalezlo mírně zvýšené leukocyty a CRP, vyšší triglyceridy a celkový cholesterol, dále kreatinin 357 μmol/l, urea 18.1 mmol/l, kreatinkináza 18.3 μkat/l, AST, ALT, ALP, GMT a bilirubin v normě, hladina myoglobinu 22 mg/l.

Otázky:

Jaký je princip metody, kterou se měří myoglobin v séru?

Co naznačuje patologická hodnota kreatinkinázy?

Jaká další laboratorní či jiná vyšetření byste provedli k upřesnění diagnózy a proč?

V nemocnici pacientce vysadili clarithromycin a simvastatin a zahájili hydratační léčbu, která během několika dní vedla k úpravě aktivity kreatinkinázy a koncentrace kreatininu a močoviny v séru.

Otázky:

O jaký patologický stav nebo stavy se jednalo? Co mohlo být jeho/jejich příčinou?

Jak spolu souviselo zvýšení kreatininu, urey a kreatinkinázy?