4. Kalciofosfátový metabolismus

Náplň podkapitoly:

1. Kalciofosfátový metabolismus

_

Kalciofosfátový metabolismus

Problematika kalciofosfátového metabolismu je detailně probrána v Kapitole 7.

cc-by-sa