12. Metabolismus aminokyselin

Náplň podkapitoly: 1. Úvod do metabolismu proteinů a aminokyselin 2. Degradace aminokyselin 3. Degradace uhlíkatých skeletů aminokyselin 4. Tvorba neesenciálních aminokyselin v lidském těle 5. Významné deriváty jednotlivých aminokyselin _ Úvod do metabolismu proteinů a aminokyselin Proteiny patří mezi nejdůležitější a současně nejhojněji zastoupené biomolekuly lidského těla – celkově jich máme asi 14 kg (platí … Pokračování textu 12. Metabolismus aminokyselin