II. Přeměna látek a energie v buňce

1. Chemie živin

2. Přehled energetického metabolismu

3. Kompartmentace metabolických drah

4. Co pohání naše buňky?

5. Chemické reakce v metabolismu

6. Enzymy

7. Dýchací řetězec a tvorba ATP

8. Krebsův cyklus

9. Odbourávání a syntéza glukózy

10. Pentózový cyklus, metabolismus fruktózy, galaktózy a kyseliny glukuronové

11. Odbourávání lipidů a metabolismus ketolátek

12. Metabolismus aminokyselin

13. Ukládání energie v lidském těle – metabolismus glykogenu a tvorba mastných kyselin a triacylglycerolů

14. Regulace metabolických drah na úrovni buňky

cc-by-sa