Testové otázky

Vyberte pravdivá tvrzení:

_

povrch lidských buněk kryje buněčná stěna (N)

většina organel eukaryotické buňky je kryta membránou (A)

euchromatin představuje kondenzovaný genetický materiál (N)

strukturu chromatinu tvoří vlákna DNA a bazické proteiny (A)

_

mezi základní organely lidských buněk patří: mitochondrie, ribosomy, plastidy, endoplazmatické retikulum či lyzosomy (N)

vnitřní povrch mitochondrií zvětšují tzv. mitochondriální kristy (A)

mitochondrie jsou semiautonomní organely se dvěma membránami (A)

ribosom je tvořen třemi podjednotkami (N)

_

hladké endoplazmatické retikulum je místem syntézy proteinů (N)

Golgiho aparát zajišťuje posttranslační zpracování molekul proteinů a tvorbu sekrečních váčků (A)

lyzosomy likvidují nepotřebné části buňky (A)

rozeznáváme tyto cytoskeletální struktury: mikrotubuly, mikrofilamenta a intermediární filamenta (A)

_

intermediární filamenta se skládají z molekul aktinu (N)

mikrofilamenta se účastní pohybu svalů (A)

mezi intermediární filamenta řadíme neurofilamenta, dezmin či vimentin (A)

mikrotubuly napomáhají intracelulárnímu přenosu látek (A)