Case report IV

Žena s krvácením po extrakci zubů moudrosti

_

Janě Svobodové je 22 let a během svého života neprodělala žádné vážnější onemocnění. Pouze během puberty začala mít problémy s osmičkami. Ty se postupem času stupňovaly, až se se svým stomatologem dohodla, že půjde na operaci, kdy jí budou extrahovány všechny 4 zuby moudrosti najednou. Protože byla Jana dosud zdravá, bylo jí provedeno základní předoperační vyšetření (Iontogram, KO, INR, Kreatinin, Urea, AST, ALT, Glykémie, Moč + sediment, EKG s popisem). Výsledky neukázaly žádnou patologii.

Lékař při přijetí k operaci odebral následující anamnézu:

NO: 22-letá žena odeslaná ambulantním stomatologem k provedení extrakce 4 zubů moudrosti (RTG přiloženo). Cítí se dobře, bez subjektivních i objektivních známek onemocnění.

OA: Pacientka netrpí dlouhodobě žádným onemocněním. Užívá hormonální antikoncepci od 14 let (z důvodů kožních problémů – nejspíše lehká forma akné). Úrazy a operace dosud 0. Na cílený dotaz připouští, že v dětství měla častější epistaxe (krvácení z nosu), během puberty vymizely. V současné době častější krvácení nepozoruje.

Abúzus: Kouřila čtyři roky (17-20 let) přibližně 10 cigaret denně. Alkohol: příležitostně 2dl vína.

RA: Otec (*1961) hypertenze od 2002, hyperlipoproteinémie od 2008 (obojí na medikaci, dobře korigováno). Matka (*1965), sestra (*1995) i bratr (*1997) jsou zdrávi.

GA: Menarché ve 13 letech, od 14 let HAK (Diane 35) z důvodu kožních problémů (nejspíše lehká forma akné).

FA:

Diane 35

Ibuprofen 400 – občas při bolestech hlavy (na doporučení ambulantního stomatologa neužívala poslední dva týdny)

AA: 0

Otázky:

Ibuprofen se široce používá v léčbě bolesti a zánětlivých onemocnění. Dovedli byste vysvětlit, proč měla Jana přestat brát lék poslední dva týdny ?

Jaké skupiny účinných látek jsou obsaženy v druhém léku (Diane 35), který Jana užívá ?

Extrakce všech zubů proběhla bez výraznějších komplikací, pouze stavění krvácení trvalo delší dobu. Operatér Janu poučil, aby při přetrvávání krvácení navštívila svého ambulantního stomatologa.

Jana ho musela navštívit hned následující den, protože dvě ranky stále mírně krvácely. Ambulantní stomatolog provedl revizi a pozval Janu příští den na kontrolu. I tento den ranky mírně prosakovaly, a proto ji stomatolog poslal na odběr na vyšetření parametrů krevního srážení.

Výsledky byly následující (vybrány výsledky relevantní pro stanovení diagnózy):

APTT   44 s

INR   1.1

F VIII   25% koagulační aktivity

Trombocyty 250000/ul

Krvácivost  23 min

Otázky:

Jak budete interpretovat laboratorní nálezy ve vztahu ke klinickému obrazu ?

Co zjišťují testy APTT a INR ?

Jak byste zhodnotili funkci destiček u Jany ?

Existuje(í) v anamnéze Jany nějaký(é) faktor(y), který(é) mohl(y) onemocnění maskovat ?

Mohlo se na onemocnění přijít během předoperačního vyšetření ?

Dovedli byste určit onemocnění, kterým Jana trpí ?

Očekáváte stejné onemocnění u sestry či bratra Jany ?