O projektu

Cíle projektu

Cílem našeho projektu bylo vytvořit multimediální skripta se cvičebnicí, jež by pokrývala vybrané kapitoly z biochemie, fyziologie a histologie člověka. Měla by být účelným spojením výukového textu, názorných schémat, animací a doprovodných výukových videonahrávek. Na závěr kapitol jsme umístili úkoly na procvičování a zejména pak hlubší pochopení dané problematiky. Pro zájemce existuje možnost si skripta zdarma stáhnout ve formátu iBooks textbook.

Autorský kolektiv

OLYMPUS DIGITAL CAMERA MUDr. Josef Fontana Je asistentem na Oddělení biochemie 3. LF UK a postgraduální studentem v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka, věnuje se vlivu inkretinů na jaterní metabolismus.

178332_3553393961239_544512432_o MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
Mada Patrik Maďa
– 
Ivak MUDr. Peter Ivák
MUDr. Petra Lavríková
Novakova MUDr. Lucie Nováková
Pavelka Martin Pavelka
Martinka MUDr. Martina Šajdíková
– 
Na projektu se dále podíleli:

Smida Jan Šmída Student 3. ročníků všeobecné lékařství. Grafik studentského spolku Trimed.

Blankova Bětka Blanková
 
Petr Vojtěch Petr
 –
RNDr. Pavla Balínová
 –
Dyba Jonáš Dyba
 –
Kroupa MUDr. Josef Kroupa
 –
Mezera MUDr. Vojtěch Mezera
 –
Kyselica Miroslav Kyselica
 –
Polách Jakub Polách Je lektorem Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK a studentem programu Všeobecné lékařství. Věnuje se vlivu perfuze na funkci mozku po subarachnoidálním krvácení a postresuscitačním traumatům.
Pavlinkova Adéla Pavlínková
DusikovaKristýna Dusíková

Poděkování a Slovo závěrem

Kolektiv autorů děkuje za podporu Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ), bez kterého by takto rozsáhlý projekt nemohl nikdy vzniknout. Základní obory medicíny procházejí v posledních letech bouřlivým vývojem. Obsah skript proto bude průběžně upravován dle nejnovějších poznatků, tak aby v každém okamžiku byly uváděné informace aktuální. Doufáme, že skripta budou přínosem pro výuku pregraduálních studentů. Jak magisterských, tak i bakalářských studijních oborů. Projekt byl vytvořen na základě podpory: FRVŠ 637/2013 a 236078/IPUK/2015

cc-by-sa